ฉันคนใหม่คนเดิม

posted on 06 Jun 2016 19:13 by kommok-kobmek

เวลาผ่านไปนาน
แค่ไหนไม่รู้

ฉันรู้สึกเหมือนมันนานมาก
นานจน
ตัวเองเปลี่ยนไป

ฉันไม่เหมือนเดิม
ตัวเองยังจำแทบไม่ได้

ฉันเจอผู้คนใหม่ใหม่
สถานการณ์ใหม่ใหม่
ที่ใหม่ใหม่
เพื่อนใหม่ใหม่

ฉันว่าตัวเองไม่เหมือนเดิม

แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเดิม
มั่นคงและแน่นอน


ยังคิดถึงเธอเหมือนเดิม


คมหมอก ;060616

Comment

Comment:

Tweet

คมหมอกขอบเมฆ View my profile

Categories